BlueOrange izmaksā dividendes

2019. gada 08. marts

Pamatojoties uz sekmīgajiem finanšu darbības rādītājiem, noslēdzot 2018.gadu, bankas akcionāri ir pieņēmuši lēmumu izmaksāt dividendes no bankas 2017. gada auditētās peļņas. Dividendes izmaksātas 2 400 000 EUR apmērā.

“Aizvadītajā periodā banka ir turpinājusi dinamisku attīstību, atbilstoši BlueOrange jau iepriekšējos gados izvēlētā biznesa modeļa stratēģijai. 2018. gads ir noslēgts ar pozitīvu bilanci un 2019.gads uzsākts ar skaidriem turpmākajiem mērķiem un uzdevumiem. Sasniegtie rezultāti apliecina bankas darbības stabilitāti, un lēmums par dividenžu izmaksu ir pamatots,” atzīmē BlueOrange valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

Kā liecina neauditētie dati, 2018. gadu BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu EUR apmērā. Bankas ienākumi pārskata periodā sasniedza 31,1 miljonu EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir sasniedzis 66 miljonus EUR, kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk. aktīvi pārvaldīšanā) 2018.gada noslēgumā bija 648 miljoni EUR.

Pēc finanšu nozares asociācijas 2018.gada 9 mēnešu datiem BlueOrange atradās piecu pelnošāko Latvijas banku vidū.