BlueOrange sekmīgi noslēdz 2018.gadu un turpina dinamisku attīstību

2019. gada 28. februāris

Kā liecina neauditētie dati, 2018. gadu BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu EUR apmērā. Bankas ienākumi pārskata periodā sasniedza 31,1 miljonu EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir sasniedzis 66 miljonus EUR, kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk. aktīvi pārvaldīšanā) 2018.gada noslēgumā bija 648 miljoni EUR.

“Aizvadītajā periodā esam apliecinājuši, ka BlueOrange jau iepriekšējos gados izvēlētais bankas biznesa modelis bijis veiksmīgs. Banka ir dinamiski attīstījusies, ievērojot tirgus prasības. Būtiski ir mainījusies bankas ienākumu struktūra, tādējādi nodrošinot pelņas izaugsmi. Pozitīvo bilanci galvenokārt nodrošināja divi faktori: kreditēšanas ienākumi ir pieauguši par vairāk nekā 30%, vienlaikus ievērojami samazinātas administratīvas izmaksas. 2019.gadu esam uzsākuši ar skaidriem mērķiem un stabilu sajūtu,” atzīmē BlueOrange valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

Viens no prioritārajiem bankas darbības virzieniem 2018. gadā bija Latvijas uzņēmumu un fizisko personu apkalpošana un kreditēšana, par ko liecina BlueOrange kreditēšanas pieaugums: kopējais kredītu portfelis un piešķirtās saistības par kredītu izsniegšanu gada beigās sastādīja 264 miljonus EUR, kas ir par 20 % vairāk nekā pērn. No izsniegtajiem kredītiem 73% sastāda atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas tādējādi veicina vietējo uzņēmumu, ražošanas, eksporta un Latvijas ekonomikas izaugsmi kopumā. Kopā 2018. gadā jauno piešķirto kredītu apjoms sasniedza 153 miljonus EUR, kreditēšanas ienākumiem pieaugot par 33%.

Mainīto finanšu tirgus likumdošanas prasību un jaunā bankas biznesa modeļa kontekstā ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas klientu sastāvā: aizvadītajā gadā ir pabeigts klientu skaita samazināšanas process no paaugstināta riska valstu reģioniem, savukārt ievērojami audzis Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klientu skaits, sasniedzot 90 % no kopējā klientu īpatsvara. Vairāk nekā desmit tūkstoši uzņēmumu un privātpersonu 2018.gadā ir kļuvuši par BlueOrange klientiem.

Aizvadītajā gadā BlueOrange ir kļuvusi par pirmo online banku Latvijā, kura ir tiesīga veikt klientu piesaisti, izmantojot attālinātās jeb online identifikācijas procesu. Jaunās iespējas ļāva bankai viegli piesaistīt un apkalpot klientus arī tālākajos Latvijas novados un Latvijas rezidentus ārzemēs, kas nebija līdz šim iespējams.

Tāpat BlueOrange ir pirmā banka Latvijā, kas 2018.gadā ir uzstādījusi pirmos piecus pilnas funkcionalitātes bezkontakta karšu bankomātus, tādējādi iezīmējot vēl vienu tehnoloģiju jauninājumu finanšu sfērā.

Aizvadītajā gadā ir turpināta bankas tehnoloģiskā attīstību, paplašinot internetbankas funkcionalitāti, veicot bankas iekšējo biznesa procesu automatizāciju. Lai paplašinātu vienkāršu un tehnoloģisku risinājumu piedāvājumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, BlueOrange ir ieviesusi e-rēķinus, kļūstot par pirmo banku Latvijā, kas saviem klientiem piedāvā pakalpojumu ar šādām iespējām.

Bankas darbībā nepārtraukti liela uzmanība ir pievērsta risku samazināšanai un bankas drošības standartu paaugstināšanai: tiek pilnveidotas iekšējās kontroles sistēmas un pilnveidoti procesi, atbilstoši klientu bāzes izmaiņām un regulējošo prasību izmaiņām. Ieguldot 600 tūkst. eiro, 2018. gadā ir pabeigta divu nozīmīgu IT projektu realizācija - darbības atbilstības jomā ir ieviestas divas automatizētas sistēmas, nodrošinot jaunu pieeju klientu riska noteikšana, tādējādi iekšējo kontroles sistēmu pilnveidojot atbilstoši mūsdienu starptautisko standartu līmenim, kas ļauj vēl efektīvāk veikt bankas klientu darījumu uzraudzību.

Paplašinot pakalpojumu klāstu, 2018.gada nogalē banka saviem klientiem ir atvērusi mūsdienīgu un modernu seifu glabātavu, kas seifu skaita un izmēru ziņā ir lielākā Baltijā. Tāpat aizvadītajā gadā uzsākta un 2019.gadā tiks attīstīta sadarbība ar fintech kompānijām ar mērķi paplašināt kreditēšanas pakalpojumus arī Eiropas valstīs.

Pērnā gada laikā ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai banka 2019.gada sākumā uzsāktu klientu kontu atvēršanu tiešsaistē tirdzniecībai CFD un Forex valūtas tirgos, tādējādi kļūstot par pirmo Latvijas banku, kas piedāvās šāda veida pakalpojumus fiziskajām personām arī ārpus Latvijas - Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices rezidentiem.

2019.gadā BlueOrange turpinās iesākto programmu mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalstam, vienlaikus attīstoties kā finanšu-tehnoloģiska kompānija, kas paplašina klientiem pakalpojumu klāstu arī tiešsaistē.