BlueOrange atbalsta privātpersonu kredītu pamatsummu maksājumu atlikšanu

2020. gada 29. aprīlis

Banka, saņemot privātpersonas attiecīgo pieteikumu, hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus atliks līdz gadam, līzinga un patēriņa kredīta - līdz sešiem mēnešiem.

Banka BlueOrange pievienojas moratorijam, kuru Finanšu nozares asociācija ir izstrādājusi sadarbībā ar tās biedriem un kas paredz banku klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID-19, iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem.

Moratorijs paredz, ka klientam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav būtisku saistību izpildes kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020. gada 12. marta, kā arī tas nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā, kā arī šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā. Klientam ir jāturpina godprātīga rīcība, pilnīgi un atklāti jāsadarbojas ar finanšu iestādi, kā arī jāsniedz tai precīza informācija.

Moratorijs saskaņots ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju, to izskatījusi arī Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju. Tādējādi bankas harmonizē un sniedz arvien pieaugošu atbalstu to klientiem, lai risinātu īstermiņa grūtības veikt kredītmaksājumus.

Detalizēta informācija par moratorija noteikumiem publicēta Finanšu nozares asociācijas mājas lapā.

Papildus informācija – Par pagaidu moratorija noteikšanu privātpersonām.