Par jaunu nenodrošināto subordinēto obligāciju emisiju

2020. gada 26. oktobris

2020. gada 5. oktobrī AS BlueOrange Bank valde pieņēma lēmumu veikt jaunu nenodrošinātu subordinētu beztermiņa obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā un apstiprināja tās noteikumus. Paredzēts, ka emitētās obligācijas tiks klasificētas kā pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti.

Jaunā obligāciju emisija tika piereģistrēta Nasdaq CSD depozitārijā 2020. gada 19. oktobrī.

BlueOrange Bank uzsāk slēgto piedāvājumu, kura ietvaros obligācijas tiks piedāvātas institucionālajiem un profesionālajiem investoriem. Banka plāno izvietot obligācijas kopējā nominālvērtībā līdz 10 miljoniem eiro, ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 000 EUR un procentu likmi 10% gadā.

Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti kreditēšanas apjomu palielināšanai. Emisijas cena ir apstiprināta 100% apmērā no obligāciju nominālvērtības.

Plašāka informācija par subordinēto obligāciju piedāvājumu:

Deniss Makedonskis,
BlueOrange Brokeru pārvalde
Tālrunis +371 67034222
brokerage@blueorangebank.com