ZS Bukas saņem bankas finansējumu kūts pārbūvei un piena saimniecības automatizācijai

2021. gada 31. maijs

Zemnieku saimniecība “Bukas” saņēmusi bankas “BlueOrange” kredītu 674,6 tūkstošu eiro apmērā, kas tiks izmantots liellopu fermas rekonstrukcijai - kūts ēkas būvniecībai, kā arī modernu piensaimniecības iekārtu iegādei, ļaujot pilnībā automatizēt govju ganāmpulka vadību, slaukšanu un barošanu.

Dobeles novada 138 hektārus plašajā zemnieku saimniecībā “Bukas” kopā ar savu dzīvesbiedri saimnieko pieredzējušais lauksaimnieks Arnis Kristapsons. Lai gan abi sākotnēji roku iemēģinājuši citās profesijās un nāk no Rīgas, pāris ar piena lopkopību nodarbojas jau kopš 1993.gada, un idejas biznesa attīstīšanai smēlušies ne vien saimniecībās visā Latvijā un kaimiņvalstīs, bet arī Francijā, Dānijā un Zviedrijā.

Šobrīd saimniecībā tiek turēti aptuveni 100 liellopi, tai skaitā 51 slaucamā govs. ZS “Bukas” ir divas liellopu novietnes, šķūnis un piena māja. Līdz ar projekta realizāciju saimniecībā slaucamo govju skaitu plānots palielināt līdz 80.

“Lauksaimniecības un lopkopības nozares attīstībai ir būtiska nozīme valsts ekonomikas tempu kāpināšanā, tāpēc ir svarīgi atbalstīt uzņēmīgus saimniekus, kuri atbildīgi un enerģiski attīsta arī salīdzinoši nelielas saimniecības,” atzīmē bankas BlueOrange Kredītu pārvaldes vadītāja Marina Antonova.

Vērienīgā rekonstrukcijas projekta ietvaros plānots pilnībā pārbūvēt kūts ēku un tajā uzstādīt mūsdienīgu “DeLaval” zīmola vienu slaukšanas robotu, kura rezultātā tiks uzlabots slaucamo govju komforts, kas ir visbūtiskākais faktors izslaukumu kāpināšanā. Pārbūvētajā kūtī tiks ierīkota piespiedu ventilācijas sistēma, kas nodrošinās optimālu kūts mikroklimatu 365 dienas gadā. Šīs iekārtas izmaksās 240,625 tūkstošu eiro. Novietnes rekonstrukcija un iekārtu iegāde ļaus ievērojami uzlabot lopu labturības standartus, kā arī nepārtraukti uzraudzīt govju veselības stāvokli, hormonālās svārstības apsēklošanas vajadzībām un izslaukumu. Automatizētā sistēma kūtī pārraudzīs mājlopu brīvu pārvietošanos no guļvietām uz barības izdales vietām, vienlaikus kontrolējot piena kvalitātes rādītājus.

Ēka tiek būvēta pēc tā sauktās “siltās kūts” principiem, kas ļaus tajā uzturēt kūts darbiniekiem un govju labturības standartiem komfortablo gaisa temperatūru +10 grādi pat ziemas apstākļos. “Aukstajam gadalaikam raksturīgās temperatūras svārstības tiks kontrolētas ar pārdomātu ēkas siltināšanu un mūsdienīgu ventilācijas sistēmu. Optimāla gaisa temperatūra ir būtiska ne vien mājlopu labturības apsvērumu dēļ, bet arī palielina izslaukumu un samazina ganāmpulka kopējo barības patēriņu. Tādējādi šis līdz ar citiem ieviestajiem tehniskajiem risinājumiem paver iespēju saimniecības attīstībai un optimizācijai ilgtermiņā,” skaidro Arnis Kristapsons.

Pēc rekonstrukcijas, ko plānots pabeigt līdz šī gada 1.oktobrim, jaunajā novietnē būs vietas 160 liellopiem, tai skaitā 80 slaucamām govīm. Novietne tiks aprīkota ar slaukšanas robotu, kas nodrošinās automatizētu slaukšanas un piena savākšanas procesu 24 stundas diennaktī. Pielāgojoties mājlopu dabiskajam dienas ritmam, plānots ievērojami palielināt zemnieku saimniecības izslaukumu no pašreizējās tonnas līdz pat divām tonnām piena dienā.

Piena lopkopība ir ZS “Bukas” galvenais nodarbošanās veids, un saražotā produkcija šobrīd pārsvarā tiek realizēta Lietuvā, sadarbojoties ar SIA “Piena partneri” un Lietuvas uzņēmumu AS “Pieno Žvaigždes”, kas ir viena no lielākajām piena produktu uzņēmumu grupām kaimiņvalstī.

ZS Bukas rekonstrukcijas un modernizācijas projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros, kas pēc projekta realizācijas paredz atgūt daļu tajā ieguldīto līdzekļu. Banka BlueOrange nodrošina projekta finansējumu 100% apmērā, un kredīts izsniegts uz 12 gadiem.