Overdrafts līdz 25 000 EUR –
labākā izvēle maziem un vidējiem uzņēmumiem


  • No 5 000 līdz 25 000 EUR (līdz 1 mēneša apgrozījumam) 

  • Bez ķīlas (ar īpašnieku galvojumu)

  • Procentu likme no 10% gadā 

  • BEZ komisijas par neizmantoto kredīta limitu

  • Maksa par overdrafta izsniegšanu – 1% no piešķirtās summas (min. 100 EUR) 

  • Overdrafta darbības termiņš - līdz 1 gadam

BlueOrange overdraftu varat saņemt jebkurām jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Turklāt, nav nepieciešams pārcelt pie mums apgrozījumu no jūsu pašreizējās bankas!

Jūs varat pieteikties overdraftam, ja:

- jūsu uzņēmums veic saimniecisko darbību vismaz pēdējos 18 mēnešus;

- gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR;

- pašu kapitāla īpatsvars ir ne mazāks kā 10% no bilances aktīvu kopsummas;

- kopējo saistību apjoms bilancē nepārsniedz 60%;

vismaz viens uzņēmuma īpašnieks, kurš ir patiesā labuma guvējs, ir Baltijas valstu rezidents.

Noskaidrojiet pieejamo summu un nosacījumus 1 darba dienas laikā!Pēc informācijas saņemšanas ar jums sazināsies bankas pārstāvis 1 bankas darba dienas laikā. Šis piedāvājums būs sagatavots informatīvos nolūkos. Ja nosacījumi jūs apmierinās, mēs sāksim overdrafta noformēšanu.


Kā tas notiek?

1. Aizpildiet pieteikumu

Aicināsim jūs aizpildīt iesniegumu un iesniegt papildu dokumentus (operatīvo finanšu pārskatu un norēķinu kontu izrakstus par pēdējiem 6 mēnešiem). Jūs varēsiet izdarīt to klātienē mūsu Klientu apkalpošanas centrā.

2. Parakstiet līgumu

2 darba dienu laikā mēs izskatīsim iesniegtos dokumentus. Paralēli jums tiks atvērts norēķinu konts mūsu bankā, kur vēlāk tiks ieskaitīta piešķirtā overdrafta summa. Pēc līguma sagatavošanas to parakstīt varēsiet internetbankā vai klātienē mūsu Klientu apkalpošanas centrā. Pēc jūsu vēlēšanās, mūsu bankas speciālists nogādās dokumentus jums ērtā laikā un vietā Rīgā.

3. Saņemiet naudu uzņēmuma norēķinu kontā

Pēc līguma parakstīšanas nauda tiks pārskaitīta jūsu BlueOrange norēķinu kontā 1 darba dienu laikā.