Profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana

Kas ir profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise pasargās personas, kas sniedz
profesionālos pakalpojumus, no neparedzētām izmaksām, kas viņu kļūdas vai nolaidības dēļ
ir radušās klientiem vai citām personām.


Profesionālā darbība – tā ir profesionālo pakalpojumu sniegšana, kuriem ir nepieciešama profesionālā kvalifikācija, licence vai sertifikāts, piemēram, arhitektu, būvinženieru, grāmatvežu, zemes mērnieku un citu speciālistu profesionālā darbība.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina:

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Zaudējumus par trešās personas īpašumam nodarīto kaitējumu

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Zaudējumus sakarā ar trešās personas veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Tiesas izdevumus trešajām personām (ja tiesa ir apmierinājusi lūgumu)

 • Izrietošus finansiālus zaudējumus

 • Tiešus finansiālus zaudējumus

 • Izmaksas, kas saistītas ar juridisko palīdzību, ārkārtas zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumiem (glābšanas izdevumi)

Aizpildiet pieteikumu

piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.