Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību normu pārkāpumu vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiskā persona vai persona, kas ziņo par personiskiem aizskārumiem.

Kā var celt trauksmi?

Ziņojumu var iesniegt, izmantojot Bankas iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, šādā kārtībā:

✔ uz e-pastu: trauksme@blueorangebank.com. Trauksmes cēlējs aizpilda veidlapu, paraksta to ar elektronisko parakstu un e-pasta nosaukumā norāda – Trauksmes cēlēja ziņojums.

✔ pa pastu: Smilšu ielā 6, Rīga, LV-1050. Trauksmes cēlējs aizpilda un paraksta Trauksmes cēlēja veidlapu un adresē vēstuli AS BlueOrange Bank, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

✔ zvanot: +371 67 031 333. Trauksmes cēlējs ziņojumu var noformēt mutiski, zvanot uz Bankas klienta atbalsta tālruni. Bankas darbinieks kopā ar zvanītāju aizpildīs veidlapu. Ja iesniegums tiks atzīs par trauksmes cēlēja ziņojumu, ar zvanītāju sazināsies Bankas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, lai iegūtu parakstu uz ziņojuma.

Vēršoties kompetentajā institūcijā, kurai ir atbilstošas kompetences reaģēt uz pārkāpumu, vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, vai sūtot ziņojumu Latvijas Finanšu nozares asociācijai - whistle@financelatvia.eu.

Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv.